Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen, opprinnelig Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, stiftet 1844. En av hovedoppgavene var å bevare stavkirkene. Etter hvert ble arbeidsområdet utvidet.

Oslo og Akershus-avdelingen ble stiftet 1909 med Alf Collett som formann; den står som utdeler av «Arkitekturvernprisen». Foreningen holder til i våningshuset på Vøyenvollen, som er i foreningens eie. Fortidsminneforeningen utarbeidet Bevaringsplan for Kristiania, 1974. Denne ble lagt til grunn for Bygningsrådets vedtak om bevaringsplan, og er senere vedtatt av bystyret. Kristianiaplanen omfatter i det vesentlige Christian 4s byområde med eksisterende bebyggelse. Foreningen har dessuten deltatt i utarbeidelsen av bevaringsplaner for flere truede strøk i Oslo. Bakgrunn for disse har vært omhyggelige registreringer av de berørte eiendommer.

Avdelingen for Oslo og Akershus har ca. 2000 medlemmer og gir ut medlemsbladet Fremtid for fortiden.