Fremtid for fortiden

Fremtid for fortiden, medlemsblad for Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. Bladet som har kommet ut siden 1973, utgis med fire nummer i året. Redaktør: Siri Hoem. Redaksjonssekretær: Øyvind Aase Fluge. Redaksjon: Lars Emil Hansen, Lars Roede, Herdis Johanne Sletmo og Ingeborg Apall-Olsen.