Bygningsrådet

Bygningsrådet, tidligere politisk utvalg, opprettet 1965. Fra 1992 ble myndigheten overført til Byutviklingskomiteen, nå Byutviklingsutvalget.