Fjellgata

Fjellgata, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, fra Verksgata til Christian Michelsens gate. Gaten går langs en fjellrygg, derav navnet. Trehusbebyggelse, for det meste små 1–2 etasjes hus med hager, bygd i 1870-årene. I 1878 ble Rodeløkka innlemmet i byen, og det ble innført murtvang. Omfattende rehabilitering av trehusbebyggelsen har pågått siden 1970-årene, da området var saneringstruet.

Bygninger m.m.:

1 og 2a–e . To OBOS-blokker nederst i Fjellgata, ved Verksgata og Gøteborggata, Verksgata borettslag med til sammen 77 leiligheter fordelt på 6 oppganger, oppført 1983 (ark. Borgen og Bing Lorentzen).

13. «Arken», to og en halvetasjes leiegård i panelt tømmer, bygd ca. 1875. Navnet henspiller på bygningens form, arkoppbyggene skyldes en omgåelse av bygningslovens daværende bestemmelser om at trehus bare kunne oppføres i to etasjer. Her var det håndgjerningsskole for piker drevet av Indremisjonen fra 1876. Renovert 1988–94.

23. Tårnbygg fra 1989 som forbinder et enetasjes trehus med et treetasjes murhus (ark. Knut Østby, eget hus).

30. En boligblokk med 54 leiligheter, oppført 2007 (ark. HBA Arkitekter). Her med adresse Dælenenggata 20 lå tidligere Fellesmeieriets anlegg, oppført for Kristiania Meieribolag i funkisstil 1935–40. Anlegget ble revet i forbindelse med oppføringen av boligblokken.