Kristiania Meieribolag

Kristiania Meieribolag, tidligere meieribedrift, den første i sitt slag i Oslo, etablert i 1871 med produksjonsstart året etter. Bedriften startet sin meieridrift i Revierstredet 2, men flyttet så til et nyoppført meierianlegg i Møllergata 8, (ark. Anders Henrik Lenschow). Bedriften var her til 1935, da et moderne funkisanlegg i Dælenenggata 20 ble tatt i bruk. Anlegget som lå i det som nå er Fjellgata 30, bestod av en kontor- og internatbygning, folkebygning, og kjelhusbygning samt stall og verksteder (ark. Ahasverus Vejre). I 1946 ble Meieribolaget slått sammen med Oslo Melkeforsyning, som holdt til Schweigaards gate 34, til selskapet Fellesmeieriet. Frem til 1976 foregikk melkeproduksjonen begge steder til meierivirksomheten i 1977 ble flyttet til Kalbakken, der nå Tine Meieriet ligger. Før det gamle anlegget ble revet i forbindelse med oppføring av to boligblokker, var det diverse virksomheter her, bl.a. Skumplastsenteret AS og Kvikk Bygg Interiør AS.