Kristiania Melkeforsyning

Kristiania Melkeforsyning, senere Oslo Melkeforsyning, tidligere meieribedrift etabler i 1911 i Schweigaards gate 34 som en distribusjonskanal i byen for utenbys meierier. Etter hvert begynte bedriften med egen meieriproduksjon, og en sammenslåing med Kristiania Meieribolag syntes naturlig, men et forsøk på sammenslåing i 1933 strandet, da Meieribolaget gikk i mot planen. De to meieriene bygde da hver sine nye anlegg. I 1946 kom de imidlertid til enighet, og de gikk sammen i det nye Fellesmeieriet. De to meierianleggene i Oslo ble drevet videre til et nytt felles anlegg ble innviet på Kalbakken i 1976. Det ble også bygd en egen fabrikk for iskremproduksjonen under Diplom-Is på Gjelleråsen. Begge disse anleggene er fortsatt i drift.