Meieridrift.

Meieridrift. Det første organiserte meieriselskap i Oslo var Kristiania Meieribolag, som ble etablert 1871. Det begynte virksomheten 1872 i Revierstredet, men flyttet 1876 inn i sin egen nyoppførte gård i Møllergata 8. Meieribolaget hadde tilhold her til det flyttet inn i nye lokaler i Dælenenggata 20 i 1935. I løpet av 1880-årene ble det etablert flere konkurrerende engrosforretninger for melk i Oslo, og utenbys meierier etablerte også egne utsalg. Fra ca. 1900 kom det på tale å organisere en driftssammenslutning av alle meieriselskaper som solgte melk i Oslo, men først 1911 ble Kristiania Melkeforsyning stiftet. 1913 ble fellesanlegget i Schweigaards gate 34 tatt i bruk, anlegget ble betydelig utvidet i løpet av 1930-årene.

Det ble tidlig gjort forsøk på å få i stand et samarbeid med Kristiania Meieribolag, men først i 1946 ble de to selskapene slått sammen og dannet A/L Fellesmeieriet. Produksjonen fortsatte i anleggene i Schweigaards gate og Dælenenggata inntil Fellesmeieriets nye sentralanlegg på Kalbakken ble tatt i bruk i 1977. Fellesmeieriet inngår nå i Tine Meieriet Øst.

Frem til 1957 ble all melk i Oslo solgt på flasker. Da ble de første forsøkene med produksjon av halvliters kartonger satt i gang. I 1960 ble literskartonger innført, mens toliters kartonger ble produsert fra 1966. Salget av melk i glassflasker opphørte helt i 1969.