Soenerløkken

Soenerløkken, opprinnelig fem løkker på Bymarken, nr. 778–80 og 113. Skipskaptein Ole Balle Thorsen samlet dem 1791. Løkken har også vært kalt Sorgenfri, Nøisomhed, Midtsommer, Rolighed og Sørensenløkken. Soenerløkken lå sør for nåværende Oscars gate og mellom Hegdehaugsveien og Pilestredet. Thorsens arvinger solgte Soenerløkken i 1833 til firmaet Thomas J. Heftye og Søn, som bygde en ny hovedbygning på løkkens høyeste punkt, senere Grønnegata 19. I 1848 kjøpte proprietær Christian Sørensen Soenerløkken og bygde på våningshuset samtidig som han bygde et nytt bolighus av mur, Hegdehaugsveien 23, senere kjøpt av professor Marcus Jacob Monrad. Sørensen utparsellerte løkken.

I 1869 kjøpte høyesterettsadvokat Christian Lasson hovedbølet, en representativ sveitservilla fra 1840-årene. Her vokste den store og senere kjente barneflokken opp: Nastinka, Oda, Alexandra, Marie, Mimi, Caroline, Soffi, Christian og Per. Oda ble malerinne og gift med Christian Krohg, Caroline ble sangerinnen Bokken Lasson, Alexandra ble gift med Frits Thaulow og Soffi med den danske dikteren Holger Drachmann. Christian ble jurist og Per komponist. Hjemmet var lenge et kulturelt sentrum i byen.

I dag eies løkkehuset av kommunen og brukes til rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.