Frihedssæde

Frihedssæde, løkke som lå mellom Parkveien, Grønnegata, Hegdehaugsveien, Underhaugsveien og Pilestredet. I 1783 kjøpte Peter Cudrio en løkke på ca. 14 daa av parykkmaker Jens Schram kalt «Schramløkken» eller Schramstuen, og året etter «Hattemakerløkken» av prokurator Søren Pedersen Løchstør. Et toetasjes sommerhus ble bygd, og løkken ble kalt «Petersberg» etter eieren.

I 1787 kjøpte hans enke, Karen Hofgaard Cudrio, Bokbinderløkken. Disse tre løkkene fikk samlet navnet Frihedssæde omkring 1814. På denne og naboløkken Frydendal anla brødrene Homan Homansbyen. I Frihedssædes hovedbygning, Oscars gate 1a, drev Agnes Conradi sin skole, Frøken Conradis Pigeskole, i 1880-årene. Huset ble revet i 1968 for å gi plass til Kristelig Gymnasiums tilbygg.