Frøken Conradis Pigeskole

Frøken Conradis Pigeskole, tidligere privat pikeskole, grunnlagt og av Agnes Conradi (1839–1910). Etter å ha gitt privattimer i slutten av 1870-årene i Rådhusgata 25, etablerte hun først skolen i Josefines gate 12, deretter i det gamle løkkehuset på Frihedssæde, Oscars gate 1a, der hun disponerte loklaIer i to etasjer frem til begynnelsen av 1890-årene. Skolen ble da flyttet til Josefines gate 34. På denne tiden trakk Agnes Conradi seg ut av virksomheten, og skolen ble ført videre av frøken Thora Christine Schjøth (f. 1853) som eier og bestyrerinne, noen år sammen med senere lektor Knud Holck (1863–1939). I 1907 solgte Thora Schjøth skolen til Sigurd Halling, som slo den sammen med Otto Anderssens skole, som han hadde overtat samme år. Fra 1909 ble den sammenslåtte skolen kalt Hallings skole .