Underhaug (løkke)

Underhaug, løkke nr. 354 på Bymarken, lå på grensen til Aker. Innhegnet i 1716 av den første eieren, knappemaker Severin Hashagen. Ble i alle år vesentlig brukt som eng og beitemark. I en periode inngikk Underhaug som en del av løkken Frihedssæde. I 1836, da Underhaug var på vel 52 daa, ble den kjøpt av skolelærer Andreas Eriksen og kirkesanger Nils Eriksen. De startet utparselleringen, den sørlige delen før 1860, den nordlige i 1870-årene. Kristiania Sporveisselskab kjøpte 12 daa i 1874 og oppførte administrasjonsbygning, vognhall og smie med adresse Sporveisgata 8. Her har senere Norges Blindeforbund reist boligbygg og kontorer. Løkkehuset i Sporveisgata 25 er ikke bevart. Her ligger det i dag en bygård og en barnehage (i tre) fra 1995. Løkken har gitt navn til Underhaugsveien.