Nydalens Compagnie

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
De ansatte ved Nydalens Compagnie fotografert foran Veveri A i 1874. - Foto Per Adolph Thorén / Oslo Museum / Creative Commons

Nydalens Compagnie AS, tidligere tekstilindustriselskap ved Akerselva øverst i Nydalen, adresse til Gjerdrums vei. Fra 1950-årene ble produksjonen redusert og den ble helt avviklet i 1963. Industriområdet ble åpnet som «Nydalen Park» i 1990.

Historikk

Selskapet ble grunnlagt i 1845 som Nydalens Bomuldsspinderi etter initiativ av Adam Severin Hiorth (1816–71), som var daglig leder til 1860. Aksjeselskap fra 1867 under navnet Nydalens Compagnie. Etter anlegg av spinneriene (det første stod ferdig i 1847) fulgte fra 1864 to veverier, senere fargeri og blekeri, og under ledelse av Otto Adolf Gjerdrum (1831–1908) og Peter Petersen (1821–96) ble selskapet bygd opp til en komplett bomullsvarefabrikk med egne kraftanlegg ved Akerselva. Fra 1890-årene og frem til den annen verdenskrig var Nydalens Compagnie landets største tekstilfabrikk med opptil 1100 ansatte.

Fra 1950-årene ble imidlertid tekstilvirksomheten nedtrappet og innstilte helt i 1963, og Nydalens Compagnie forvaltet deretter bygningsmassen som et rent eiendomsselskap.

Industriområdet ble i slutten av 1980-årene rehabilitert og flere nybygg reist i det som i 1990 ble offisielt åpnet som «Nydalen Park». I 1992 ble Nydalens Compagnie sammensluttet med Bergens-selskapet Investa Eiendom til landets største eiendomsselskap, som i 1996 solgte Nydalen Park til eiendomsselskapet Avantor. Fra 1998 er Nydalens Compagnie en del av eiendomsselskapet Linstow.

Veveribygninger i tre og fire etasjer ligger på begge sider av elven; de som er i rød tegl stammer fra årene 1864–83. Fargeriet i betong fra 1927 har en av landets første skalltakkonstruksjoner. I fabrikkområdet går flere broer over Akerselva: Øvre og Nedre Spinneri bru, Veveribrua og Ruggeribrua. En av bygningene langs turveien er markert med et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt til minne om den gamle bedriften.