Spinneri bru (Øvre)

Øvre Spinneri bru. Foto: Kjell Egil Sterten

Øvre Spinneri bru, en gangbro over Akerselva inne i Øvre Spinneris lokaler i Nydalen. Øvre spinneri bru er bygd over en kulvert, der elven ledes under spinneriet. Denne broen er i privat eie. Elven renner i viltre stryk under broen.

Øvre Spinneri er en del av Nydalens Compagnie. Se også Nedre Spinneri bru.