Ruggeribrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ruggeribrua sett fra turveien langs Akerselva med det som tidligere var Nydalens Compagnie i Gjerdrums vei 12 i bakgrunnen. Foto: Kjell Egil Sterten

Ruggeribrua, kjørebro over Akerselva i Nydalen. Den er bygd av tre på betongfundamenter og med smijernsrekkverk. Broen er en av de mange broene som lå innenfor Nydalen Compagnies område og som er i privat eie. Ruggeribrua går mellom hovedfabrikkanlegget til Nydalens Compagnie i Gjerdrums vei og over til det gamle ruggeriet på vestsiden av elven, og som har gitt broen navn.

Under broen renner elva i små stryk ned mot Nedre Spinneri. På nedsiden av broen er det to små fosser eller stryk: Ruggerifossen og Nedre Spinneri foss.