Gjerdrums vei

Gjerdrums vei, Nydalen, bydel Nordre Aker, fra Sandakerveien til Maridalsveien. Oppkalt 1915 etter hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum (1831–1908), offiser og jurist, medeier og bestyrer av Nydalens Compagnie 1858–90. Bedriften la mye av grunnlaget for lokalsamfunnet i Nydalen, og de fleste av husene i gaten har tilknytning til den. Bygningene ble renovert til bruk for kontorer m.v. 1985–89 og gjenåpnet 1990 som Nydalen Park (ark. Niels Torp A/S Arkitekter). Broen over Akerselva kalles Consul Blikstads bro, opprinnelig bygd 1845, ny bro 1967. Eduardo Blikstad (1888–1967) var disponent i Nydalens Compagnie fra 1914.

Bygninger m.m.:

1. Nydalens Samfunnshus, «Dampen», panelt tømmerbygning oppført i 1870-årene som spiselokale for funksjonærene ved Nydalens Compagnie, rehabilitert 1985. Det har siden vært eid og brukt av Nydalen Sangforening og Nydalens Skiklub. Eiendommen ble solgt 2021. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

3. Arbeiderbolig i tre fra siste halvdel av 1800-tallet.

4. Kontorblokk oppført 2002 (ark. Espen Eskeland), rehabilitert 2012.

5. Nyere næringsbygning. Her lå tidligere Nydalen Samvirkelag, ofte kalt «Aksjen», byens eldste samvirkelag, stiftet 1882, opprinnelig Nydalen Forbrugsforening. Gratis tomt ble gitt av Nydalens Compagnie, og i 1891 stod bygget, et toetasjes trehus, ferdig. Samme år ble det også bygd bakeri. Samvirkelaget ble sammensluttet med Oslo Samvirkelag 1960, da var det åpnet et nytt Snarkjøp i den nye Lillo terrasse, og det gamle samvirkelaget ble nedlagt.

8–21. Fabrikkanlegget til Nydalens Compagnie, i dag Nydalen Park.

10a. Nedre Spinderi, oppført 1845–47 øst for Akerselva, gjenoppført etter brann 1876, fra 1921 veveri.

10b. Væveri B, oppført 1882 vest for Akerselva, ombygd til kontorlokaler i slutten av 1980-årene

10c. Kjedelhuset, liten teglbygning oppført 1898 vest for Akerselva.

12. Øvre Spinderi, oppført 1856. Væveri A (nr. 12a) er oppført 1864. Mellombygg mellom spinneriet og veveriet oppført 1907 og påbygd til fire etasjer 1944. Et mellombygg mot elven oppført 1934, påbygd 1943. Gårdsrommet mellom disse fire bygningene overdekket med glasstak ved ombyggingentil kontorer 1986–88. Senere en rekke forskjellige virksomheter. Ombygd av Heimstaden til Campus G 12 med 266 studentboliger samt egen restaurant og bar, ferdigstilt i 2018. På veggen mot turveien henger et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Nydalens Compagnie.

14. Det gamle Blegeriet, oppført 1878.

17. Det gamle farveriet, oppført 1867, tilbygd 1935 og 1943.

21. Tidligere hovedkontor for Vaktmesterkompaniet, om- og påbygd (ark. Niels Torp) 1991. Inneholder kontorer, lager- og produksjonslokaler for ulike leietakere.