Lillo terrasse

Lillo terrasse, LilloGrefsen, bydel Nordre Aker, boligområdet mellom Ring 3 (Store Ringvei) ved Nydalen stasjon og Grefsen skole, blokkbebyggelse fra rundt 1960. Bebyggelsen består blant annet av de fire elleveetasjes høyblokkene i OBOS-borettslaget Lillo terrasse med til sammen 264 leiligheter, oppført 1959–60 (ark. Alex Christiansen og Nils Rosland). Blokkene, som har adresser Betzy Kjelsbergs vei nr. 7, 11, 13 og 15, er synlige fra store deler av byen. Nedenfor høyblokkene med adresser til Othilie Tonnings vei nr. 14–20 ligger OBOS-borettslaget Skolebakken, fire treetasjes blokker med til sammen 48 leiligheter. De ble oppført samtidig og med samme arkitekt. I tillegg til disse borettslagene er det her en rekke andre boligblokker.

Dagligvarebutikken i Betzy Kjeldsbergs vei nr. 9 åpnet som Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk) av Oslo Samvirkelag 1960, samtidig som Nydalens gamle samvirkelag i Gjerdrums vei ble nedlagt.