Kjelsås (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kjelsås, boligstrøk mellom Maridalsvannet og Grefsen, bydel Nordre Aker, navn etter Kjelsås gård. Her var det tidligere skogs- og jordbruksområde og gammel sagbruksindustri (Kjelsaas Sag og Brække Brug), ståltråd- og trådstiftfabrikk fra 1856 (Kjelsaas Brug), overtatt av O. Mustad 1884, nedlagt 1961. Arbeider- og funksjonærboliger ble oppført i tilknytning til fabrikken.

Etter at Gjøvikbanen ble åpnet 1900 og det ble stasjon på Kjelsås, ble det utparsellert tomter til småhusbebyggelse. Kjelsås Vel dannet 1910. Kjelsås skole opprettet 1879, nedlagt 1911 under sterke protester, ny skole åpnet 1917. Sporveisforbindelse (Kjelsåsbanen) fra 1934. Sterk byggevirksomhet etter den annen verdenskrig med oppføring av småhus og boligblokker (Myrer-blokkene 1948). Rønningen Folkehøyskole åpnet 1969. Samme år ble Frysja Kunstsenter etablert i de gamle fabrikkanleggene. Norsk Teknisk Museum flyttet til Kjelsås 1986.

Nærheten til Maridalsvannet og Markagrensen gjør Kjelsås til en populær innfallsport for turer i Nordmarka og Lillomarka.