Kjelsås stasjon

Kjelsås stasjon, Kjelsåsveien 141, jernbanestasjon på Gjøvikbanen, åpnet 1900. Kjelsås stasjon var opprinnelig en viktig stasjon med industrispor til bedriftene ved Akerselva. Stasjonsbygningen er en stor laftet dragestilsbygning, en typestasjon utviklet for Gjøvikbanen av arkitekt Paul Due. Fra 1972 har stasjonen vært ubetjent. Stasjonens godshus ble ombygd til hvilebu for Oslo Sporveier (nå Ruter). Bussholdeplass i tilknytning til stasjonen.