Kjelsåsbanen

Kjelsåsbanen, forstadsbanestrekning mellom Storo og Kjelsås, åpnet for drift 1934 som en avgrening fra bytrikkens linje til Grefsen jernbanestasjon. I mange år trafikkert som en del av trikkelinjen Stortorvet–Kjelsås. Det ble i 1960-årene vei (Grefsenveien) i banetraseen, slik at banen nå fremstår som en ordinær sporveislinje i gateplan. Under denne ombyggingen stoppet arbeidet rett nord for holdeplassen Grefsen stadion, og her hadde Kjelsåsbanen helt til midten av 1980-årene en liten bit egen trasé.

Lenge var det linje 4 som var Kjelsåsbanens linjenummer. Da Lambertseterbanen åpnet i 1957, ble de to banene koblet sammen til en lang linje Kjelsås–JernbanetorgetBergkrystallen. Det ble imidlertid vanskelig å holde ruten, og i 1960 ble linje 4 avkortet til Jernbanetorget–Bergkrystallen, og Kjelsåsbanen ble overtatt av linje 11 som ble forlenget fra Disen. Linje 11 gikk MajorstuenStortorvet–Kjelsås. I 1990-årene var linjenettet mer omskiftelig og Kjelsås ble vekselvis betjent av både linje 10, 11, 12 og 15, og for første gang kunne man også reise over Trondheimsveien til Kjelsås.

I 2002 ble Kjelsåsbanen nedlagt, og Disen ble ny endestasjon. Den angivelige årsaken var dårlig skinnegang, men den bakenforliggende årsaken var motvilje mot Oslos trikkedrift. Nedleggelsen førte til stor motstand blant beboerne og erstatningsbussen hadde betydelig svikt i passasjergrunnlaget. Lokale krefter startet Folkeaksjonen for Kjelsåstrikken, og i november 2004 begynte Kjelsåsbanen å kjøre igjen. De siste årene har Kjelsås vært betjent av linje 11 Majorstuen–Homansbyen–Kjelsås. Se også trikken.