Disen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Disen, boligstrøk i Bydel Nordre Aker, mellom Lofthus og Trondheimsveien; navn etter Disen gård. Den eldste Hadelandsveien gikk nordover ved Disen. Småhusbebyggelse, postfunksjonærenes egnehjem «Postbyen», fra 1902. Utparsellering av Disen gård begynte 1918. Utbyggingen med rekkehus og boligblokker i Disengrenda og langs Disenveien og Trondheimsveien tok til i 1950-årene.

Tvers gjennom området omtrent nord–sør går tre lange veier. Fagerliveien, Tonsenveien og Kolderups vei.

Ved Disen ble det 1946 gjort et funn fra tidlig yngre steinalder, som omfattet en defekt og to hele, meget pene tynn-nakkede flintøkser og en flintknoll.