Rønningen (plass)

Rønningen, Rydningen, Myrerskogveien 52b, opprinnelig plass under Myrer gård, etter åpningen av Gjøvikbanen 1900 kjøpt av murmester Hagbart Hansen som oppførte Maridalen Turisthotel med restaurant. Restauranten brant ned 1908, og stedet ble senere drevet av Kristiania Sanitetsforening som friluftsskole for tuberkulosetruede barn.

I 1916 ble plassen solgt til A/S Rønningen, tilknyttet Norges Kristelige Ungdomsforbund, som drev kafé, holdt sportsandakter og var aktiv i barne- og ungdomsarbeid. Sammen med Det Norske Misjonsselskap driver Ungdomsforbundet siden 1969 Rønningen Folkehøgskole, en internatskole med internasjonal søkning og med plass til ca. 120 elever.

I hoppbakken Myrerberget, også kalt Rønningbakken, holdt Nydalen Skiklub landsrenn 1899–1912.

Referanser til denne artikkelen

Myrerskogveien, Rønningveien