Uteliggerhytta i Grefsenåsen

Uteliggerhytta i Grefsenåsen, en plankehytte i et brattheng i den såkalte «Hundremeterskogen» i Grefsenåsen, ikke langt fra Grefsenkleiva. Den var en av mange tilsvarende hytter, bygd av enslige husløse i etterkrigstiden. Slike hytter var det mange av som her og i Årvollåsen, ved Sognsvann, i Gaustadskogen, i Mærradalen og i skogen ved Voksen.

I denne hytta bodde den tidligere Tysklandsbrigade-soldaten Harald Grande (1927–2017) fra 1954. Mange av uteliggerne var traumatiserte etter krigsopplevelser og hadde alkoholproblemer, mange av dem var krigsseilere. Etter et fylleslag blant uteliggerne i Årvollia i 1964 bestemte kommunen at hyttene skulle brennes ned, men hytta til Harald Grande ble oversett, da den lå så godt skjult i skogen. Hytta brant imidlertid ned til grunnen i 1978, men Harald fikk bygd den opp igjen, og fortsatte å bo der til til 1983. Han ble 90 år gammel og døde i hjemtraktene sine ved Namsos.

Hytta er istandsatt og bevart som et kulturminne etter initiativ fra Historielaget Grefsen, Kjelsås og Nydalen. Den ble offisielt åpnet 2019 av ordføreren, riksantikvaren og klima- og miljøministeren.