Gaustadskogen

Gaustadskogen, skogsområde som tidligere var en del av Gaustad gårds utmark.

Skogen består nå av to deler:

Den ene delen er området nord for Gaustad sykehus og Gaustadveien, der det er bygd blokker og småhus, Gaustadskogen barnehage og Bup Sogn (Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri). Her lå Gaustadleiren under krigen.

Den andre delen er området nordover på østsiden av Risbekken og vest for Sognsvannsbekken, der også en del av Gaustadjordene ligger. Dette er et større skogsområde som strekker seg fra Rikshospitalet og nordover til Tuggerud. Her er en rekke stier og skiløyper samt enkelte rester av tyskernes Gaustad bensinlager samt betongfundamentene til en varmestue for en barnehage. Denne ble oppført for barn av ansatte ved Gaustad sykehus i 1961, revet i 1981.