Tuggerud (plass)

Tuggerud, Sognsvannsveien 52, husmannsplass under Vestre Gaustad. Plassen ligger sør på det nordligste av Gaustadjordene.