Sognsvannsveien

Sognsvannsveien, Gaustad, bydel Nordre Aker og Vestre Aker, fra Torgny Segerstedts vei (Ring 3) ved Universitetskrysset, mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus, som bomvei fra plassen Tuggerud og videre nordover mot Sognsvann. Tidligere gikk veien fra Slemdalsveien; den ble omlagt i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet. Gammelt lokalnavn.

Bygninger m.m.:

9. Bygning for preklinisk medisin, Universitetet i Oslo, oppført 1978 (ark. Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski A/S), fasader i eloksert aluminium og glass. Inngår fra 1999 i det nye Rikshospitalet.

10–20. Rikshospitalet.

11. Sykehusskolen i Oslo.

21. Gaustad sykehus. Her lå tidligere Vestre Gaustad gård.

32, 35a/Gaustadveien 2a–45 og Gaustadveien 2b og c. Syv karakteristiske Selvaaghus, tomannsboliger, oppført for Funksjonærenes Villa-Borettslag ved Gaustad sykehus i midten av 1950-årene. De fleste av de nøkterne femtitallshusene har senere fått tilbygg. Vest for veien og Sognsvannsbekken lå tyskerne Gaustad bensinlager under krigen.

40–50. Seks vertikaltdelte rekkehus med fire leiligheter i hvert, oppført av Selvaag-Bygg for Snusrud Borettslag i begynnelsen av 1960-årene. Boligene ble oppført for ansatte ved Gaustad sykehus.

51b. Snusrud.

53–65. Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, åpnet 1963 og 1968. 8 bygg fra 1963–71 er fredet i forbindelse med Helsesektorens landsverneplan. Vernet omfatter bygningenes eksteriører, og interiørene i bygningene 59 og 61.

59. Tidligere Sognsvann skole, nå del av Nordre Aker skole (nr. 67).