Nordre Aker skole

Nordre Aker skole, Sognsvannsveien 67 på Gaustad, barne- og ungdomsskole (1–10), opprettet 2009 da de tidligere skolene Sogn skole, Svebu skole og Sognsvann skole ble slått sammen. Nordre Aker skole er en spesialskole for barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger ved Klinikk for psykisk helse barn og ungdom ved Oslo universitetssykehus. Skolene er lokalisert på Ullevål sykehus, Nydalen og Sogn. Skolen gir opplæring til elever både på korttids- og langtidsopphold samt på bostedsskolen. Videre gir skolen tilbud om utredning og tilrettelegging for aldersgruppen inntil 18 år. Skolen har 80 elevplasser. I skoleåret 2018/19 hadde skolen 27 elever.

Sogn skole var tidligere skole ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, ungdomspsykiatrisk klinikk. Nytt skole-og aktivitetsbygg 1970, både skolen og senteret ble overtatt av Oslo kommune fra 1999. Et vevd veggteppe av kunstneren Sigrun Berg henger i skolens personalrom.