Gaustadveien

Gaustadveien, Gaustad, bydel Nordre Aker, fra Sognsvannsveien til Nordbergveien (ikke gjennomkjøring). Variert bebyggelse, i vest villaer og blokker, i øst småhusbebyggelse fra 1980-årene. Navn etter Gaustad gård fra 1953.

Bygninger m.m.:

2a/Sognsvannsveien 35 og 2b og c, to karakteristiske Selvaaghus, tomannsboliger oppført i midten av 1950-årene for Funksjonærenes Villa- Borettslag ved Gaustad sykehus.

13 og 15. To treetasjes boligblokker med til sammen 24 leiligheter bygd for Gaustadfunksjonærenes borettslag av Aker BBL 1948 etter søknad fra funksjonærener og direktøren ved Gaustad sykehus (ark. H. O. Elgethun).

17 og 19. To treetasjes blokker med til sammen 48 leiligheter, oppført for Søsterhaugen borettslag 1954–55 etter initiativ fra sykepleiere ved Gaustad sykehus (s. ark.).

25. Rabben.

32–265. Øvre Sogn borettslag, i alt 32 rekkehus med totalt 118 leiligheter, oppført av OBOS 1988–89 (ark. Borgen, Bing Lorentzen og Krishna),