Rabben (plass)

Rabben, Gaustadveien 25, tidligere husmannsplass under Vestre Sogn, huset antagelig oppført rundt 1850. Bygningen tilhører nå Østre Sogn Borettslag (ØSBL) og fungerer som grendehus for borettslagets beboere. Det kan også leies ut til andre beboere i området.