Snusrud (plass)

Snusrud, Sognsvannsveien 51b. Tidligere husmannsplass under Vestre Gaustad. Det gamle våningshuset er nå omgitt av fire eneboliger fra 1990-årene med adressene 51a, c, d og e. Der 51e ligger, lå tidligere plassens uthus.