Gaustadjordene

Gaustadjordene, åpne områder som tidligere var en del av Gaustad gårds innmark. Til sammen utgjør nå disse gamle jordbruksområdene ca. 570 daa med friområder, turveier og skiløyper.

Jordene består nå av tre adskilte deler:

Den ene delen er jordet nordover fra Rasmus Winderens vei til Ring 3, mellom Gaustadalleen og Forskningsveien.

En annen del er det nokså gjengrodde jordet nord for Rikshospitalet på vestsiden av Sognsvannsbekken, øst for den vestlige delen av Gaustadskogen og nordover til skogholtet sør for Tuggerud. Her lå under krigen tyskernes Gaustad bensinlager.

Den tredje delen er det store jordet nordover fra Tuggerud til Løkka sør for Sognsvann. Jordene ble en del år etter nedleggelsen av Gaustad gård forpaktet bort og brukt til kornproduksjon. Kraftlinjene fra Hol (Holsledningene) går nå over jordet til transformatorstasjonen ved enden av Gaustadveien.