Løkka (plass under Gaustad)

Løkka, plass med gnr. 42/1, ligger ved Ankerveien sør for Sognsvann, nåværende adresse er Sognsveien 250. Løkka het opprinnelig Trosterudløkka og var husmannsplass under Vestre Gaustad, gnr. 42/1.