Gaustadalleen

Gaustadalléen, Gaustad, utgjør grensen mellom bydel Nordre og Vestre Aker, fra Rasmus Winderens vei ved Blindern stasjon, under Ring 3 (Store Ringvei) til Sognsvannsveien ved Gaustad sykehus. Veien er en gammel allé opp til hovedporten på sykehuset. Trikkelinjen til Rikshospitalet følger den øverste delen av veien opp til sykehuset. Navn etter Gaustad gård vedtatt 1954.

Bygninger m.m.:

21. Forskningsparken.

23a. Informatikkbygningen, oppført 1989 (ark. HRTB A/S) med Norsk Regnesentral og Universitetets Institutt for informatikk. Den heter nå Kristen Nygaards hus.

23b Institutt for Informatikks nybygg fra 2010 (ark. Lund Hagem Arkitekter), Ole-Johan Dahls hus. Det fikk Oslo Bys arkitekturpris i 2011.

23c. SINTEF MiNaLab, en institusjon som driver forskning og utvikling innen mikrosystemer og nanoteknologi. Laben,er et høyteknologisk renrom på 800 m². Oppdragsgivere både norsk og internasjonal industri.

30a–d. Den tidligere Nemko-bygningen (Norges elektriske materialkontroll), nå Universitetet i Oslo med bl.a. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Centre for Educational Measurement (CEMO), ARENA Senter for Europaforskning og Oslo Universitetssykehus' Institutt for rettsmedisin.