Forskningsparken

Forskningsparken, Gaustadalleen 21, senter i Gaustadbekkdalen hvor Universitetet i Oslo, diverse forsknings- og utdanningsinstitusjoner, Oslo kommune og en rekke bedrifter samarbeider. Forskningsparken AS eies av 40 private og offentlige aksjonærer, hvorav Universitetet i Oslo og det statlige innovasjonsselskapet SIVA er de største. Formålet er å utvikle samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Direktør fra 2010 er Karl-Christian Agerup. Forskningsparken åpnet i 1989 (ark. Niels Torp AS) og er senere blitt utvidet, bl.a. med Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) i 2006.

Forskningsparken er også navn på T-banestasjonen der Sognsvannsbanen/T-bane-ringen krysser Niels Henrik Abels vei og trikkelinjen til Rikshospitalet. Den ble åpnet 1999 til erstatning for Vestgrensa stasjon.