Vestgrensa

Vestgrensa, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra John Colletts plass under Sognsvannsbanen til Bukken Bruses vei. Navnet, vedtatt 1918, henspiller på at veien går langs vestgrensen av Kristiania havebyselskaps boligfelt Ullevål Hageby.

Den tidligere Vestgrensa stasjon på Sognsvannsbanen mellom Blindernveien (senere Blindern) og Ullevaal Stadion stasjon het først Ullevål Haveby stasjon, men ble omdøpt på grunn av alle forvekslingene med Ullevål Stadion stasjon. Stasjonen ble nedlagt 1999 og en ny stasjon, Forskningsparken stasjon, åpnet litt sør for den gamle stasjonen. Vestgrensa studentby fra 1999 ligger med adresse Trimveien 6.

2. Karakteristisk nyklassisistisk bygning mot John Colletts plass (1926, ark. Ivar Næss) med søylefront. Her holdt Ullevål kino til, nedlagt 1969. Bygningen, gjerne kalt «Kinobygningen», inneholdt tidligere en rekke forretninger, bl.a. Ullevaal bokhandel (1927-2011), manufakturforretning, glassmagasin, frisersalong, kjøttforretning, bakeriutsalg, melkeforretning, kolonialforretng og en frukt- og tobakksforretning. Nå er det her kun en stor Kiwiforretning der alle de tidligere butikkene var, samt lokaler for Universitetet i Oslo.

15. Vestgrensa speiderhus, her holder speidergruppen Longship Group 41. Oslo Ullevål til. Opprinnelig var speiderhuset her en tyskerbrakke som hadde stått på Framnes ved Skillebekk, demontert og satt gjenoppført her i 1948. Den gang var det guttespeidergruppen 41. Oslo som disponerte hytta. Etter 30 år var brakken i så dårlig forfatning at den ble revet og erstattet med et nytt og større hus.