Ullevål kino

Ullevål kino, Vestgrensa 2 ved John Colletts plass, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, var en kino med 280 sitteplasser som eksisterte fra 1928 til 1969. Kinoen ble etablert av Blindern Kinoselskap A/S. Selskapet var opprettet på initiativ av forretningsmannen Finn Tellefsen som tidligere hadde vært involvert i Stabekk kino i Bærum.

Ullevål kino hadde åpningsforestilling 2. januar 1928. Den ble en verdsatt bydelskino med forestillinger tre dager i uken. I 1946 overtok det kommunale selskapet Oslo Kinematografer driften. Ullevål kino ble vedtatt nedlagt i 1965. Dette resulterte i protester fra folk i bydelen, noe som førte til at kinoen ble drevet videre til 1969. Lokalet har også siden vært brukt til filmvisninger. Det ble tatt i bruk av Universitetet i Oslo og ble i 1994 døpt Ragnar Frischs auditorium.