Skillebekk (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Skillebekkparken, nå Olaf Bulls plass, med Anders Svors skulptur «Bølgen» fotografert i 2008. - Foto Helge Høifødt / Oslo Byleksikon

Skillebekk, bolig- og forretningsstrøk ved Frognerkilen, bydel Frogner; navn etter Skillebekkløkkene. Utparsellert til villatomter i 1880-årene. Nedre Skillebekk (Hartmannsløkken) fikk leiegårdsbebyggelse i 1890-årene, videre utbygging i 1920- og 1930-årene. Her finnes gaten Skillebekk.

Parkanlegg fra 1868–70, omlagt 1919, med Anders Svors skulptur «Bølgen» i et fonteneanlegg fra 1920. Denne skulpturen var kjøpt av Selskabet for Oslo Byes Vel i 1915 og gitt byen ved opparbeidelsen av parken, som fra 2018 har navnet Olaf Bulls plass. Ved parken ligger Rikstrygdeverkets gamle gård (ark. F. S. Platou) reist 1957–60, senere ombygd for Skanska, nå med kontorer for Bydel Frogner .