Olaf Bulls plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken med Anders Svors fonteneskulptur Bølgen, oppsatt her 1920, og Drammensveien 60 i bakgrunnen. - Foto: Helge Høifødt

Olaf Bulls plass, Skillebekk, bydel Frogner, oppkalt etter dikteren Olaf Bull (1883–1933). Olaf Bull har også en vei oppkalt etter seg på Voksen (Olaf Bulls vei).

Den tidligere Olaf Bulls plass var nåværende Arbeidersamfunnets plass. Den ble navnsatt 1934, året etter Bulls død, på plassen mellom Torggata, Calmeyers gate, nåværende Hammersborggata og det påbegynte samfunnshuset. Området var opprinnelig en del av Tukthusets eiendom og ble opparbeidet til offentlig plass da fengselsbygningene ble revet i 1930-årene. Plassen ble i 1962 omdøpt til Arbeidersamfunnets plass.

I 1962 ble navnet Olaf Bulls plass gitt til plassen og parkanlegget ved krysset Drammensveien/Munkedamsveien på Skillebekk. Men da Olaf Bull fikk en vei oppkalt etter seg på Voksen i 1981, ble dette navnet forlatt, og denne plassen var senere uten offisielt navn. Etter lang tid vedtok imidlertid Frogner bydelsutvalg i 2017 å gjeninnføre navnet Olaf Bulls plass på plassen ved Skillebekk.

En byste av Olaf Bull, utført av Joseph Grimeland, be satt opp på plassen i 2018. Den sto tidligere i St. Olavs gate foran den tidligere Aars og Voss' skole, der Bull var elev.