Voksen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Voksen, sogn og boligstrøk mellom Bogstad og

En del av de gamle Voksen-jordene med Voksen skole fotografert i 2013. i forgrunnen to av blokkene i Hovseterfeltet. - Foto Mentalmelt / Creative Commons

Røa, bydel Vestre Aker, navn etter Voksen gård.

Gammelt jordbruksland, utparsellert og utbygd med villaer. Voksen skole (barneskole) stod ferdig 1960. Golfbane ved Bogstadvannet.

Sognet med Voksen kirke og kirkegård ble utskilt fra Røa i 1984, men bygningene på Voksen-gårdene samt Bogstad og Sørkedalen tilhører fortsatt Røa.