Skillebekk (løkke)

Skillebekk, to løkker, den ene utskilt fra Frogner hovedgård i 1760-årene, den andre lå på Bymarken.

Nedre Skillebekk lå på Bymarken mellom nåværende Niels Juels gate, Munkedamsveien og Framnesveien. Bygd som landsted i 1820-årene av Universitetets første professor i medisin, Michael Skjelderup. Framnes ble utskilt i 1852, resten utparsellert i 1880-årene. Hovedhuset hadde nr. 96 til Munkedamsveien.

Øvre Skillebekk, utskilt fra Frogner, hadde hadde nr. 65 til Drammensveien, senere nr. 11 til Niels Juels gate. En senempire hovedbygning tegnet av ark. Christian Grosch ble revet 1961.

Se også bekken Skillebekken og strøket Skillebekk.