Risverket

Risverket, teglverk som lå der Gaustadalléen tar av fra Rasmus Winderens vei, anlagt i 1850-årene på plassen Holenløkkens grunn. Blomquists gartneri overtok Risverket i begynnelsen av 1900-tallet, og det ble nedlagt i slutten av 1920-årene. Huset Risverket ble revet ca. 1932, det var egentlig en arbeiderbolig.