Holenløkken

Holenløkken, boligområde sør for Rasmus Winderens vei og mellom Sognsvannsbekken og Anne Maries vei, navn etter husmannsplassen Holenløkken under Vestre Gaustad som lå her. Området ble utbygd rundt 1950 av A/S Holenløkken med fire treetasjes blokker langs Fossefaret og tre rekkehus langs Anne Maries vei (ark. F. S. Platou). Se også Risverket.