Frennings vei

Frennings vei, Lofthus, bydel Nordre Aker, fra Mons Søviks plass til Grefsenkollveien. Stengt for gjennomkjøring ved Mons Søviks plass. Navn 1935 etter bryggerimester Christian Frenning (1840–1930) på Frydenlunds bryggeri. Mellom Frennings vei og Otto Blehrs vei går Frenningfaret. Nordover fra Frennings vei går blindveien Tryms vei.

Bygninger m.m.:

Ovenfor det tidligere Grefsen Bad/Vandcuranstalt ligger fire såkalte «badevillaer»” sveitservillaer bygd sent på 1800-tallet av velstående gjester ved badet, som ville ha egne sommerhus med fin utsikt og frisk luft. Senere ble alle «badevillaene» (nr. 18, 21, 23 og 24) helårsboliger.

18. «Villa Grefsenhøi» oppført for professor Torkel Halvorsen Aschehoug (1822–1909).

21. «Villa Høibo» oppført ca. 1890 for ingeniør ved Myrens Mekaniske Verksted A. Jensen.

23. «Villa Troldhaug» oppført for cand. jur. Håkon Duckert (1884–1976)

24. «Villa Solbakken,» bygd 1885-1887 av bryggerimester Christian Frenning som veien er oppkalt etter.