Frenningfaret

Frenningfaret, Lofthus, bydel Nordre Aker, fra Otto Blehrs vei til Frennings vei. Oppkalt 1955 etter bryggerimester ved Frydenlunds bryggeri Christian Frenning (1840–1930).