Sigurd Lies gate

Sigurd Lies gate, Søndre Åsen, bydel Sagene, fra Nordkappgata til Haarklous plass. Oppkalt 1933 etter komponisten Sigurd Lie (1871–1904). Flere av gatene i området har navn etter norske komponister. På vestsiden av gaten ligger Søndre Åsen kvartal 6, bygd i 1930-årene, på østsiden en lang blokk langs Torshovdalen, OBOS-blokk fra etterkrigstiden.