Roveruds gate

Roveruds gate, Søndre Åsen, bydel Sagene, fra Nordkappgata til Edvard Griegs allé. Oppkalt 1929 etter musikeren Lars Roverud (1776–1850), musikklærer og korleder. Flere av gatene i området har navn etter norske musikere og komponister. I den vestlige delen av gaten er det nyklassisistiske, kommunale gårder fra rundt 1930, i den østlige delen OBOS-blokker fra etterkrigstiden.