Isdammen

Skiltet for Øvre Isdam ble avduket i mars 2016 av daværende byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Foto Julia P. Forsberg

Isdammen, Årvoll, ligger øverst i Årvollveien vest for Årvollåsen. Som navnet antyder, er dette en kunstig anlagt tjern som ble brukt til isskjæring. Den ble anlagt i 1920-årene av Carl Halsnes på et område som ble kalt Micheletmyra. Halsnes bygde et våningshus, tre uthus og et anneks på eiendommen. Isdammen på Årvoll var det siste stedet i Oslo der det ble skåret is. Oslo Ismagasin på Årvoll, drevet av Olga Høvik og sønnen Ragnar, drev isskjæring helt til 1967/68. Blant firmaets kunder var Ullevål sykehus, hotellene Bristol og Grand, restaurantene «Rennebarth» og «Cecil», Nesoddbåtene og fiskebutikker.

I 2008 ble Isdammen kjøpt av Oslo kommune, og i dag er det en barnevennlig bade- og rasteplass. Hytta ved Øvre isdam som står ved dammen ennå, er markert med et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt.