Stovner kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Kirkerommet med alterbildet i midten. Orgelet til høyre. Oktober 2022. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Stovner kirke, Stovnerfaret 25, ligger like ved Stovner skole, i boligområdet ved gamle Øvre Stovner gård, nord for Østre Aker vei. Stedet der kirken i dag står, var i mange år et bønnested for Martin Fossum, som eide eiendommen Stovnerhagen. Han var i mange år en sentral person i indremisjonsarbeidet på Stovner og gav i 1951 en tomt til gudshus i området der kirken står i dag.

Menigheten ble dannet i 1972, da den ble utskilt fra Høybråten menighet. Før kirken stod ferdig, hadde forsamlingssalen på Stovner skole status som interimskirke fra 1971. Småkirkeforeningen ytet menigheten lån til kirkebygget, og kirken ble innviet 16. desember 1979.

Stovner kirke er en arbeidskirke med fasader av rødbrun tegl, den har pulttak og frittstående klokketårn av tre og teglstein (ark. Harald Hille). Kirkerommet har 210 sitteplasser, menighetssalen 250. I tillegg kirkestue med 40 plasser og dåpsrom med 60 plasser. Disse rommene er atskilt med skyvedører og kan brukes enkeltvis eller slås sammen til ett stort rom. Kirken har også et såkalt kirketorg, en vestibyle, som kan brukes til selskapelige sammenkomster.

Alterbildet er en bronsefremstilling av Kristi himmelfart, utført av Nina Sundbye 1979. Kirken har tre veggtepper utført av Rigmor Bové 1993. Prekestolen og døpefonten i tre er formgitt av arkitekten. Antependier og alterduk av Ellen Fostvedt 1986.

Orgelet er et pipeorgel fra 1981, bygd hos Jämlich Orgelbau i Dresden. I tårnet henger to klokker, støpt hos Olsen Nauen klokkestøperi 1979. De har innskriftene Gud er kjærlighet (den største, 345 kg) og Kristus er Herre (den minste, 200 kg).

Et utvendig kors godkjent 2010.

Kirken er en av tre kirker i det sammenslåtte Høybråten, Fossum og Stovner sokn i Groruddalen prosti.