Stovner gård

Stovner, gård med gnr. 102, har navn etter norrønt Stufnar, flertall av stofn, trestubbe. Gården var på 1500-tallet klostergods under Hovedøya. Stovner var ødegård. 1662 ble gården kjøpt av Nils Lauritssøn, 1695 ble den solgt til oppsitteren, og den har senere stort sett fulgt slekten. Den var delt i fire bruk. Eiendommen(e) strakte seg fra Karihaugen til den nåværende Olaus Fjørtofts vei.

Nedre Stovner, gnr. 102/1 og 2, lå der Smedstua voksenopplæringssenter nå ligger; ble fradelt i 1750. Det var skjenkestue på gården på midten av 1700-tallet.

Nedre Stovner, gnr. 102/3 og 6, Smiuveien 71, ble fradelt hovedbølet i 1800-årene. Våningshus og en del av låven står.

Øvre Stovner, gnr. 102/12, lå ved krysset Stovnerbakken/Fjellstuveien, ble fradelt 1798. Revet.

Øvre Stovner, gnr. 102/11, Stovnerfaret 78, ble fradelt 1824. Nå villa.

Stovner hadde i 1771 tre husmannsplasser: «Gylden-Spier», Bakken og Tjonerud.