Høybråten kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Høybråten kirke mot hovedinngangen og sidefløy 2020: Foto Sylvi Baardseth Panjwani

Høybråten kirke, Høybråtenveien 37, ligger i nordenden av Høybråten kirkegård, nord for E 6 og Ellingsrudåsen. Den var opprinnelig et gravkapell, men ble ombygd til soknekirke da menigheten ble opprettet 1966. Kapellet var blitt innviet av biskop Johan Lunde 30. juni 1932. Kirken er nå en av tre kirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn i Groruddalen prosti.

Interiør med mosaikk av Per Vigeland. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani

I 1923 nedsatte Østre Aker sognestyre en komité til å utrede spørsmålet om anlegg av kirkegård for Høybråten og Furuset. Etter at kirkegården var anlagt 1928, fremla kommunearkitekt Georg Greve i 1929 plan og tegninger til et kapell. Kirken (kapellet) ble oppført etter Greves tegninger med H. Jørgensen som byggeleder. Den ble oppført i pusset tegl, taket tekket med skifer. Takryttere som markerer kirkegårdens hovedakse, er kobber-tekket. Kirken har 168 sitteplasser. Altertavlen er et mosaikkarbeid utført av Per Vigeland og viser Kristus og de små barn. Orgelet er et pipeorgel med 13 stemmer, laget ved Jørgensens Orgelfabrikk, 1974. Kirkens to klokker er fra Olsen Nauens klokkestøperi, den største av dem har inskripsjonen «Se jeg forkynner eder en stor glede». Det store krusifikset som sto på alteret ble 2009 plassert på vegg til høyre for alteret. Egen barne-lysglobe ble godkjent 2010.