Høybråten kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Høybråten kirkegård, Bjørnheimveien 9, bydel Stovner. Areal 113,8 daa.

Parti av kirkegården med skulpturen "Hjort" av Ørnulf Bast nordøst for kirken. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon.
Muslimsk seremoniplass. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon.

I 1923 nedsatte Østre Aker sognestyre en komité til å utrede spørsmålet om anlegg av kirkegård for Høybråten og Furuset. Sognestyret besluttet 1924 etter forslag av Østre Aker sogneformannskap å kjøpe et areal på 30–40 mål av gården Høybråten. Området skulle også gi plass til et kapell. Etter oppdrag påtok herredsgartner Karl Flod seg å utarbeide plan for den påtenkte kirkegården. Planen ble vedtatt av sognestyret 19. november 1928, og kirkegården ble opparbeidet 1929, den omfattet også kapellets (den nåværende Høybråten kirkes) plassering.

På kirkegården står skulpturen «Hjort» av Ørnulf Bast (1963). Relieffsmykket granittbauta til minne om 9 krigsofre, utført av Dagfinn Hermansen, avduket 1947.

Kirkegården er senere utvidet, og har et stort felt for muslimer langs kirkegårdens sydøstre grense. Her ble det 2004 åpnet en egen overbygget muslimsk seremoniplass med et bord til å plassere kisten/den døde og et lite rom for at de bedende kan foreta rituell vask før bønnen. Plassen benyttes i praksis ikke lenger (2020). Seremonien er flyttet til moskeene, og derfra fraktes kisten direkte til grav.